Jak to działa

Sercem naszych usług jest nasza autorska platforma integracyjna. Posiada ona kilkadziesiąt różnych tzw. konektorów, czyli mechanizmów umożliwiających proste łączenie jej z innymi aplikacjami i technologiami. Ich listę znajdziesz w tabelce na dole strony.

Z pomocą tych konektorów jesteśmy w stanie stworzyć logikę obsługującą dowolne procesy biznesowe, np. rejestracja na portalu aukcyjnym przez formularz www metodą web scrapingu oraz odebranie po drodze wiadomości email z linkiem niezbędnym do dokończenia tej rejestracji.

Na bazie procesów biznesowych tworzymy następnie spójny interfejs API, za pomocą którego możesz korzystać z procesu biznesowego, np. w pełni automatycznie zarejestrować konto na portalu aukcyjnym, czy zlecić przelew bankowy.

Jakość

Interfejsy API wystawiane naszym klientom są monitorowane na kilka sposobów. Wszystkie wywołania metod API są logowane, dzięki czemu w nietypowych sytuacjach zawsze jesteśmy Ci w stanie udostępnić szczegółowe informacje dotyczące działania Twojej usługi w wybranym okresie czasu.

Większość konektorów posiada wbudowane mechanizmy analizy odpowiedzi systemu, z którym się komunikują, pozwalające na wykrywanie błędów zarówno technicznych (np. brak połączenia), jak i biznesowych (np. odmowa realizacji przelewu bankowego z uwagi na nieprawidłowy format numeru konta odbiorcy). Zliczając wywołania metod API na potrzeby billingu, dzielimy je na 3 grupy: poprawne, zakończone błędem technicznym, oraz zakończone błędem biznesowym.

W zależności od możliwości technicznych i umowy z Tobą (regulującej np. stopień poufności przesyłanych danych) proaktywnie analizujemy wyniki wywołań zakończonych błędem, aby móc jak najwcześniej wykrywać i reagować na wszelkie zmiany po stronie systemów zewnętrznych, w szczególności stron www. Dzięki temu możesz dostać informację o wykryciu zmian powodujących błędy wywołań metod API (np. zmian w sposobie walidacji danych przez formularz na stronie www) już kilkadziesiąt sekund po wdrożeniu takich zmian.

Finanse

Jesteśmy elastyczni od strony finansowej. Płacisz tylko za wywołania metod API zakończone sukcesem, natomiast w przypadku wywołań zakończonych błędem jesteś obciążany dopiero po wcześniejszym przekazaniu Ci informacji o wykryciu zmian po stronie systemu zewnętrznego, lub po wykryciu ewidentnych błędów w danych przesyłanych pomiędzy Twoim systemem a naszą platformą integracyjną.

Dzięki udostępnianemu przez nas interfejsowi możesz na bieżąco kontrolować koszty oraz śledzić pojawianie się ewentualnych błędów (np. odmów realizacji przelewu bankowego z uwagi na nieprawidłowe dane odbiorcy). Przykładowy wykres z naszego interfejsu:

Jeśli to dla Ciebie zbyt mało, możemy za dodatkową opłatą udostępnić Ci mniej lub bardziej szczegółowe billingi wywołań metod – aż po pełne logi, zawierające komplet danych przesyłanych pomiędzy Twoim systemem a naszą platformą integracyjną.

Oferujemy też gwarancję finansową: jeśli poniesiesz udokumentowane straty materialne wskutek błędów w logice biznesowej stworzonej na Twoje zamówienie lub w samej platformie integracyjnej, pokryjemy te straty do wysokości określonej w umowie.

Bezpieczeństwo

Rozwiązania autorstwa naszych pracowników przetwarzają dane większości Polaków, w tym najprawdopodobniej także i Twoje. W rozwiązaniach tej klasy poufność i bezpieczeństwo są najwyższym priorytetem. To samo założenie przyjęliśmy tworząc naszą platformę integracyjną. Dlatego też oferujemy Ci kilka modeli współpracy:

1. Gotowe rozwiązanie integracyjne utrzymywane jest na serwerach dedykowanych home.pl, jedynej firmy hostingowej w Polsce z certyfikatem bezpieczeństwa ISO 27001:2005 i certyfikatem jakości ISO 9001:2008. Model ten przewiduje uruchomienie dedykowanej instancji naszej platformy integracyjnej.

2. Gotowe rozwiązanie integracyjne utrzymywane jest na serwerach Twojej firmy, pod Twoją kontrolą. W modelu tym do integracji używamy szyny ESB (używamy aż pięciu różnych produktów: Oracle Service Bus, TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks, Mule ESB, WSO2 Enterprise Service Bus i UltraESB). Produkty te mają nieco mniejszą funkcjonalność od naszej platformy integracyjnej, w szczególności w zakresie web scrapingu, dlatego też rozwiązanie to zalecane jest głównie do integrowania systemów klasy ERP i podobnych.

3. Gotowe rozwiązanie integracyjne utrzymywane jest na naszych własnych serwerach. Model ten jest najbardziej efektywny kosztowo, pozwala też na świadczenie największej ilości usług dodanych, oraz na największą elastyczność rozwoju naszej logiki biznesowej.

Możemy porozmawiać o szczegółowych różnicach pomiędzy tymi modelami, a także o realnych potrzebach Twojej firmy, wystarczy że napiszesz do nas na adres mailowy kontakt@apiekspert.pl, lub skorzystasz z formularza kontaktowego.

Konektory

Nasza platforma integracyjna pozwala na bezpośrednią integrację z wieloma różnymi urządzeniami, mechanizmami, usługami, protokołami itd. Poniżej zamieściliśmy listę standardowych konektorów. Oprócz nich jesteśmy w stanie stworzyć na potrzeby Twojej firmy konektor do każdego możliwego protokołu, programu czy urządzenia.

Integracja ze stronami www techniką web scrapingu:

 • obsługa sesji HTTP
 • inteligentna obsługa formularzy (w zależności od konfiguracji istnieje możliwość pobierania podstrony z formularzem, wyciągania z kodu formularza wszystkich pól i autouzupełniania prawidłowymi wartościami pól, które nie są uzupełniane jawnie)
 • obsługa formularzy wymagających włączonego JavaScriptu w przeglądarce (zabezpieczonych przed botami)
 • rozwiązywanie obrazków CAPTCHA
 • obsługa SSL

Integracja z protokołami opartymi na HTTP:

 • protokoły SOAP, REST, XML-RPC i dowolne inne
 • obsługa sesji i dowolnej polityki wymuszania logowania (co stały czas, czas od ostatniego wywołania lub inne warunki)
 • obsługa SSL

Integracja z pocztą elektroniczną i grupami dyskusyjnymi w sieci Usenet:

 • wysyłanie poczty przez protokół SMTP (obsługa SMTP-AUTH i SSL)
 • odbieranie poczty przez protokoły POP3 i IMAP (obsługa SSL)
 • możliwość uruchomienia w ramach integracji własnego serwera POP3/IMAP
 • wysyłanie i odbieranie artykułów oraz przeszukiwanie grup przez protokół NNTP
 • pełna obsługa załączników (w tym również binarnych) przez wszystkie protokoły

Integracja z bazami danych:

 • przez protokół sieciowy z bazami MySQL, Postres, Oracle, Microsoft SQL Server, Pervasive PSQL i Borland InterBase / FireBird
 • z dowolnymi innymi za pośrednictwem protokołu ODBC
 • z bazami plikowymi SQLite i Microsoft Access

Integracja z komunikatorami:

 • GG (dawniej Gadu Gadu)
 • ICQ
 • Jabber

Integracja z innymi protokołami i mechanizmami:

 • protokoły transferu plików: FTP, SFTP, SCP (uwierzytelnianie hasłem lub kluczem prywatnym)
 • mechanizmy cache: memcached, Redis, Tokyo Tyrant i inne

Integracja z aplikacjami zainstalowanymi lokalnie (rozwiązania dedykowane):

 • sieć telefonii komórkowej (wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS)
 • interfejsy języka Java i środowiska .NET (bezpośredni dostęp do poszczególnych klas i bibliotek)
 • obiekty COM (aplikacje dla systemu Windows)
 • urządzenia USB (np. obsługa kluczy sprzętowych)